De wet van Moore

Welk patroon zie je hier? Ik zie dat deze website voor 2005 hun berichten nog niet op tijd inplanden en daarna mogelijk wel – of ze plaatsen de artikelen handmatig.

Maar ja er zitten inderdaad ook wel wat wisselende perspectieven in van hoe lang de wet nog mee kan. Laten we zeggen: we weten het nog zeker. Maar ja dat is dan natuurlijk weer geen kop.

En dan is het echte interessante natuurlijk de wet zelf. Waarbij Rene Wolf me er tot mijn verbazing op wees dat het wel heel grappig is dat de wet van Moore gaat over veel meer er steeds kan. En dan gaat het om een verdubbeling van de capaciteit van processors. Die verdubbelt sinds zijn uitspraak vrij contact elke twee jaar. Nou is natuurlijk de vraag. Zag hij dit zo goed voor zich of heeft zijn uitspraak er toe bijgedragen dat er een soort stip op de horizon stond en dat de werkelijkheid zich daarnaar toegebogen heeft?